Guardian

 • Automatyk w Dziale Utrzymania Ruchu (zm. dzienna) / Automation Day Shift

  Job Division Guardian Glass
  REF. 2018-2345
  Location
  PL-Czestochowa
  Category
  Maintenance
  Position Type (Portal Searching)
  Regular Full-Time
 • Overview

  Guardian Częstochowa Sp. z o.o. to międzynarodowa firma produkcyjna, należąca do grupy Guardian – jednego z największych na świecie producentów szkła płaskiego i przetworzonego.

   

  Guardian Czestochowa Sp. o.o. is part of Guardian Industries – one of the world's largest manufacturers of float and processed glass.

  We are currently seeking a candidate for Maintenance Operator position to our plant in Czestochowa.

  Responsibilities

  • Zapewnienie bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej pracy linii produkcyjnych / Ensuring safe, effective and reliable operation of production lines
  • Serwisowanie i przegląd maszyn / Servicing and inspection of machines
  • Udział w analizowaniu przyczyn awarii i podejmowaniu działań zapobiegawczych / Participating in analyzing the causes of failure and undertaking preventive actions
  • Udział w optymalizacji planu przeglądów prewencyjnych / Participation in the optimization of the preventive maintenance plan

   

  Kwalifikacje / Qualifications

  • Wykształcenie minimum średnie, preferowane techniczne ( automatyka, robotyka, elektrotechnika, elektronika, mechanika) /  Minimum secondary education, preferred technical in automation, robotics, electrical engineering, electronics, mechanics
  • Znajomość układów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz umiejętność czytania ich /  Knowledge of electrical, pneumatic, hydraulic systems and the ability to read them 
  • Podejście do pracy oparte na wysokim poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych / Approach to work based on a high sense of responsibility for own and other security
  • Zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów / The ability to think analytically and solve problems independently
  • Otwartość i umiejętność pracy w zespole / Openness and ability to work in a team
  • Mile widziane: uprawnienia SEP, znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w utrzymaniu ruchu w zakładzie produkcyjnym / Welcome: SEP entitlements, English language proficiency and experience in maintenance department in a production plant

  What do we have to offer?

  • Ciekawą i wymagającą dużego zaangażowania pracę w międzynarodowym środowisku / An interesting and demanding work in an international environment
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji/ Salary adequate to your qualifications
  • Pakiet benefitów / Benefits package
  • Pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym (4-brygadowym) / Work in a continuous shift system (4-brigade)
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych / Opportunity to develop and improve professional qualifications
  • Stabilne warunki zatrudnienia / Stable employment conditions

  Options

  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share on your newsfeed